Sağlık Gözetimi

 • ♣  Sağlık Gözetim Kayıtları
 •  
 • ♣  Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Sağlık Raporu
 •  
 • ♣  İşe Giriş Muayeneleri ve Sağlık Raporu
 •  
 • ♣  Periyodik Sağlık Muayeneleri 
 •  
 • ♣  Gezici Sağlık Taraması
 •  
 • ♣  Portör Analizleri ( Gaita kültürü, gaitada parazit, boğaz kültürü, burun kültürü)
 •  
 • ♣  Akciğer grafisi ve pnömokonyoz okuma
 •  
 • ♣  Odiyometri
 •  
 • ♣  Solunum fonksiyon testleri
 •  
 • ♣  Laboratuar tetkikleri ( tam kan sayımı, biyokimyasal analizler, ağır metal tayinleri, hepatit A-B-C taramaları, tam idrar, endüstriyel yüzey sürüntü kültürleri)
 •  
 • ♣  İçme ve kullanma suları bakteriyolojik ve kimyasal analizleri
 •  
 • ♣  Gıda mikrobiyolojik analizleri
 •  
 • ♣  Dezenfeksiyon öneri ve uygulama hizmetleri